دسته بندی ایمپلنت

ایمپلنت بر اساس پارامتر های بیولوژیک

امروزه لمینت ها و ایمپلنت ها به خصوص ایمپلنت بر اساس پارامترهای بیولوژیک برای جایگزینی پروتز دندانهای از دست رفته در دندانپزشکی به کار می رود. ایمپلنت دندانی یک وسیله...

ادامه مطلب
تاثیر ژنتیک بر موفقیت ایمپلنت

ارتباط میان ژنتیک و ایمپلنت به گونه ای است که با تحلیل بافت استخوان فک احتمال موفقیت ایمپلنت پایین می آید. امروزه برای کاشت دندان بجای استفاده از دندان های مصنوعی...

ادامه مطلب