آسیب های دندان قروچه Tag

بررسی آسیب های دندان قروچه

دندان قروچه یکی از دلایل سایش دندان که به صورت غیر ارادی می باشد و در دراز مدت   باعث آسیب های جدی به زیبایی دندان می شود که برای رفع این مشکل به دندانپزشک خوب در تهران مراجعه نمایید تا علل دندان قروچه شناسایی و برطرف شود .