آفت دهان چیست

آفت دهان اغلب به صورت یک زخم گرد یا بیضی شکل است که به رنگ سفید دیده می‌شود. این نوع زخم ها د ر دیواره داخلی دهان و بر روی زبان ایجاد می شود  در خارج از دهان ایجاد نمی‌شود و برخلاف تب‌خال، مسری نیست.

بررسی آفت دهان چیست