آملوژنز ایمپرفکتا Tag

بررسی آملوژنز ایمپرفکتا

انواع ناهنجاری های دندان ها می توان آملوژنز ایمپرفکتا اشاره کرد.

که با انواع روش های اصلاح طرح لبخند مانند لمینت دندان و ارتودنسی و … می توان این مشکل را به کمک بهترین دندانپزشک زیبایی بهبود و برطرف نمود .