آموزش مسواک زدن در ارتودنسی Tag

بررسی آموزش مسواک زدن در ارتودنسی

آموزش مسواک زدن در ارتودنسی

از نکات بسیار مهم در زمان و دوره ارتودنسی انجام صحیح مسواک زدن و انتخاب مسواک مناسب ارتودنسی می باشد و همچنین رعایت بهداشت دهان و دندان برای پیشگیری از پوسیدگی دندان زیر پلاک هاست .