اثر قهوه بر تغییر رنگ لمینت دندان

بررسی میزان اثر قهوه بر تغییر رنگ لمینت دندان

اثر قهوه بر تغییر رنگ لمینت دندان ،جنس لمینت دندان به طوری است که به طور طبیعی بعد از گذشت زمان تغییر رنگ می دهد اما نه به طور محسوس و با چشم قابل تشخیص نیست

عوامل موثر بر تغییر رنگ لمینت دندان

  • عوامل داخلی
  • عوامل خارجی

عوامل داخلی موثر بر تغییر رنگ لمینت دندان

یکی از دلایل تغییر رنگ لمینت‌های دندان به عوامل داخلی از جمله ساختار و جنس این روکش‌ها باز می‌گردد. اگر جنس لمینت‌ها از مواد درجه‌ی دو و نامرغوب باشد و توسط بهترین دندانپزشک زیبایی انجام نشده باشد ، طبیعی است که بعد از مدتی رنگ آن‌ها خود به خود تغییر می‌کند. حتی اگر شما قهوه‌خور هم نباشد، بعد از مدتی متوجه تغییر رنگ روکش‌های دندان‌ خود می‌شوید.

عوامل خارجی موثر بر تغییر رنگ لمینت دندان

اما یکی دیگر از دلایل مهم‌تر تغییر رنگِ روکش‌های لمینتی را باید در تغذیه‌ی فرد و یا ایدیوپاتیک جستجو کرد. در واقع عادات تغذیه‌ی بیماران در تغییر رنگ لمینت تأثیر زیادی دارد. به طوری که حتی اگر این روکش‌ها از جنس مرغوب و باکیفیت نیز باشند، اما فرد در مصرف موادغذایی رنگی مثل آب‌میوه، نوشابه، چای و یا برخی از داروها زیاده‌روی کند، بعد از مدتی با دندان‌های تیره‌رنگ روبه‌رو می‌شود. در این بین قهوه نیز یکی از نوشیدنی‌هایی است که بر روی رنگ لمینت دندان تاثیر می‌گذارد.

بررسی اثر قهوه بر تغییر رنگ لمینت دندان