ارتودنسی در دوران بارداری Tag

بررسی ارتودنسی در دوران بارداری

برای کاهش حالت تهوع و واکنش‌های غیرارادی مادران باردار، باید دندانپزشک زیبایی زمان درمان را به حداقل برساند و از انجام برخی از موارد درمانی که می‌تواند به دوره بعد از زایمان موکول کند، خودداری کند. در دوره درمان یک بطری آب به همراه داشته باشید و اگر دندان‌پزشک اجازه داد، روی تخت دراز بکشید.