ارتودنسی

ارتودنسی

یکی از روش های اصلاح طرح لبخند و رفع ناهنجاری های دندان در دندانپزشکی زیبایی استفاده از انواع روش های ارتودنسی مانند :

  • ارتودنسی ثابت
  • ارتودنسی متحرک
  • ارتودنسی نامرئی

است که با توجه به میزان انحراف دندان با تشخیص دندانپزشک زیبایی مورد استفاده قرار می گیرد.

بررسی ارتودنسی

ارتودنسی دندان های ایمپلنت شده آیا بعد از ایمپلنت می توان ارتودنسی کرد ؟ افراد بسیاری هستند که برای زیباتر شدن دندان هایشان نیاز به ارتودنسی دارند. در این میان افرادی...

مشاهده